ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920, 053-921924 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางธิดารัตน์ วัชโรทัย  ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับนายเย็นดี มณฑีรรัตน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นายเวียง ขวัญอ้นอินทร์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 5 นายประสิทธิ์ ตั้งสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และนายยงยศ วรสุภาพ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่