ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920, 053-921924 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

นางธิดารัตน์ วัชโรทัย ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าคารวะและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

นางธิดารัตน์ วัชโรทัย  ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าคารวะและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายกีรติ เชียงปวน  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางธิดารัตน์ วัชโรทัย  ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าคารวะและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงานชั้น 7 ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่