ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920, 053-921924 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและรับรายงานตัวผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมข้าราชการที่ย้ายมารับราชการในสังกัด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและรับรายงานตัวผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมข้าราชการที่ย้ายมารับราชการในสังกัด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 นาฬิกา นางธิดารัตน์ วัชโรทัย  ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับและรับรายงานตัวจาก นางศิรินทิพย์ อินผูก ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน 3 ราย เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการในสังกัดสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่