ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920, 053-921924 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ข้อกฎหมาย ตามโครงการ "นักกฎหมายน้อย"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ข้อกฎหมาย ตามโครงการ "นักกฎหมายน้อย"
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นางธิดารัตน์ วัชโรทัย  ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเสริมศักดิ์ พรหมหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ภารกิจของศาลยุติธรรม และหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม แก่ เยาวชน นิสิต นักศึกษา จำนวน 50 คน ตามโครงการ "นักกฎหมายน้อย" เพื่อเป็นเครือข่ายเยาวชนยุติธรรม ที่เข้าศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่