ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920, 053-921924 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(กิจกรรมจิตอาสา“ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(กิจกรรมจิตอาสา“ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”)
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 นางธิดารัตน์ วัชโรทัย  ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบพร้อมข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(กิจกรรมจิตอาสา“ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”) ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่