ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920, 053-921924 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นางธิดารัตน์ วัชโรทัย  ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวีรภัทร์ ดวงศรี นิติกรชำนาญการศาลเยาววชนฯ และนางประภาพรรณ กันทะวงศ์วาร นักจิตวิทยาชำนาญการฯ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจำนวน 9 คน ที่เข้าศึกษาดูงานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่