ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920, 053-921924 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปมอบของใช้และอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปมอบของใช้และอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางธิดารัตน์ วัชโรทัย  ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปมอบของใช้และอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่