ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920, 053-921924 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ประกาศเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ (จำนวน 11 กล้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เอกสารแนบ