ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อสมบูรณ์ ปันก้อนแก้ว บิดาของนางพิกุล เณรหนู ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อสมบูรณ์  ปันก้อนแก้ว บิดาของนางพิกุล เณรหนู ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่