ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พร้อมทั้งให้พร นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พร้อมทั้งให้พร นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม