ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการ ดนตรีบำบัด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการ ดนตรีบำบัด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4