ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสวัสดีและขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสวัสดีและขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5