ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามโครงการรู้ทันชีวิต รู้คิดก่อนทำ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามโครงการรู้ทันชีวิต รู้คิดก่อนทำ