ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและจิตวิทยาเกี่ยวกับวัยรุ่น แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและจิตวิทยาเกี่ยวกับวัยรุ่น แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)