ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ฮข-8072 กรุงเทพมหานคร ให้แด่ วัดน้ำตกแม่สา ในนามของศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ฮข-8072 กรุงเทพมหานคร ให้แด่ วัดน้ำตกแม่สา  ในนามของศาลยุติธรรม