ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอาจารย์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ กับเยาวชนผู้กระทำความผิด ตามโครงการ ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอาจารย์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ กับเยาวชนผู้กระทำความผิด  ตามโครงการ ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน