ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในหัวข้อ กฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว และจิตวิทยาที่กลุ่มสตรีควรรู้ ให้แก่กลุ่มสตรีที่เป็นแกนนำชุมชน เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในหัวข้อ กฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว และจิตวิทยาที่กลุ่มสตรีควรรู้ ให้แก่กลุ่มสตรีที่เป็นแกนนำชุมชน เทศบาลตำบลจอมแจ้ง