ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัวผู้กระทำผิด ในกิจกรรม ครอบครัวอบอุ่นใจ ได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัวผู้กระทำผิด  ในกิจกรรม ครอบครัวอบอุ่นใจ ได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2