ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920, 053-921924 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th

ประกาศมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
เอกสารแนบ