จำนวนข่าวทั้งหมด 168
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าลาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าลาน
  :: ข่าวที่ 874   :: วันที่ 2 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
นายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศน์งานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
นายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศน์งานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
  :: ข่าวที่ 873   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟเชียงใหม่"
  :: ข่าวที่ 872   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรม ”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยศาลฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรม ”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยศาลฯ"
  :: ข่าวที่ 871   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่สอบข้อเขียนได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ
  :: ข่าวที่ 870   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”ด้วยรักและห่วงใย เสริมสร้างกำลังใจให้เด็กและเยาวชน”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”ด้วยรักและห่วงใย เสริมสร้างกำลังใจให้เด็กและเยาวชน”
  :: ข่าวที่ 868   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่สอบข้อเขียนได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ
  :: ข่าวที่ 867   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 172 )
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ
  :: ข่าวที่ 866   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 144 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามตามโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามตามโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 865   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการในพื้นที่นำร่อง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการในพื้นที่นำร่อง
  :: ข่าวที่ 864   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประสานงาน
  :: ข่าวที่ 863   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 308 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19
  :: ข่าวที่ 862   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปแจกผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปแจกผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
  :: ข่าวที่ 861   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในการใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในการใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
  :: ข่าวที่ 860   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพ และมอบสิ่งของที่ระลึก ให้แก่ นางอุทุมพร ใจจิตร และนางสาวชมพูนุช พลอยทอง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพ และมอบสิ่งของที่ระลึก ให้แก่ นางอุทุมพร ใจจิตร และนางสาวชมพูนุช พลอยทอง
  :: ข่าวที่ 859   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว)
  :: ข่าวที่ 858   :: วันที่ 4 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปเยี่ยมและมอบกระเช้าผลไม้ เพื่อให้กำลังใจ แด่ นางจรรยา คันธรส เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปเยี่ยมและมอบกระเช้าผลไม้ เพื่อให้กำลังใจ แด่ นางจรรยา คันธรส เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
  :: ข่าวที่ 857   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ในหัวข้อ “ธรรมะในการปฏิบัติราชการ”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ในหัวข้อ “ธรรมะในการปฏิบัติราชการ”
  :: ข่าวที่ 856   :: วันที่ 27 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558
  :: ข่าวที่ 855   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 854   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |