หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตรากำลัง  
อัตรนำส่งหมาย 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
แผนที่มาศาล  
download แบบฟอร์ม 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
วารสารข่าวศาล  
ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนฯเชียงใหม่  
บัญชีหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 
พรบ.คุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว  
ผู้ดูแลระบบ 


download แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการแจ้งผลการส่งหมายด้วยระบบ sms ทาง internet
download แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการแจ้งเตือนพยานและแจ้งเตือนคู่ความด้วยระบบ sms ทาง internet
download แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการบริการหลังการพิจารณาคดีเกินความคาดหวัง

ตารางเวรที่ปรึกษากฎหมาย 2556

บันทึกขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฎหมาย


สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ฉบับที่ 36  ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 34  ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 33  ฉบับที่ 14
ฉบับที่ 32  ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 31

ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 30 

ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 29 

ฉบับที่ 10 (แก้ไข)

ฉบับที่ 28 

ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 27 

ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 26

ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 25 

ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 24

ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 23

ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 22

ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 21

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 20

ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 19

 
ฉบับที่ 18  


ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   24 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 33 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ   22 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 75 )
เปิดรับสมัครเข้าฟังบรรยายเนติฯ ภาค 2 สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556   13 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 51 )
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่   30 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 76 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา   24 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 68 )
คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ตามตารางปฏิบฯ   1 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 99 )
ประมวลจริยธรรมผู้ประนีประนอม   29 มี.ค. 2555 ( อ่าน : 360 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กและเยาวชน
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กและเยาวชน
  :: วันที่ 24 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมเปิดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม และทางด้านกฎหมาย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม และทางด้านกฎหมาย
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์จาก ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์จาก ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5
  :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกันสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
  :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว ขอพร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว ขอพร
  :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)