หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตรากำลัง  
อัตรนำส่งหมาย 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
แผนที่มาศาล  
download แบบฟอร์ม 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
วารสารข่าวศาล  
ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนฯเชียงใหม่  
บัญชีหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 
พรบ.คุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว  
ผู้ดูแลระบบ 
download แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการแจ้งผลการส่งหมายด้วยระบบ sms ทาง internet
download แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการแจ้งเตือนพยานและแจ้งเตือนคู่ความด้วยระบบ sms ทาง internet
download แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการบริการหลังการพิจารณาคดีเกินความคาดหวัง

ตารางเวรที่ปรึกษากฎหมาย 2556

บันทึกขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฎหมาย


สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ฉบับที่ 42  ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 41  ฉบับที่ 20
ฉบับที่ 40  ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 18
ฉบับที่ 38  ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 37  ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 36 ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 14
ฉบับที่ 34  ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 33 

ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 32 

ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 31

ฉบับที่ 10 (แก้ไข)

ฉบับที่ 30 

ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 29 

ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 28 

ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 27 

ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 26

ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 25 

ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 24

ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 23

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 22

ฉบับที่ 1


ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่   22 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 2 )
เปิดรับสมัครเข้าฟังบรรยายเนติฯ ภาค 1 สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557   15 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 289 )
ประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจฯ   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 47 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   24 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 77 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ   22 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 84 )
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่   30 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 91 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา   24 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 72 )
คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ตามตารางปฏิบฯ   1 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 116 )
ประมวลจริยธรรมผู้ประนีประนอม   29 มี.ค. 2555 ( อ่าน : 383 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงาน
  :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557
  :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการศาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการศาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่”
  :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม แถลงข่าวและมอบทุนการศึกษา ต่อสื่อมวลชน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม แถลงข่าวและมอบทุนการศึกษา ต่อสื่อมวลชน
  :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้พิพากษาสมทบ  ผู้ประนีประนอมฯ  พร้อมข้าราชการศาลฯ ทำบุญพร้อมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกู่คำ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมฯ พร้อมข้าราชการศาลฯ ทำบุญพร้อมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกู่คำ
  :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่             เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ “กฎหมายเด็ก ที่เด็กควรรู้ และผู้ใหญ่ควรเข้าใจ”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ “กฎหมายเด็ก ที่เด็กควรรู้ และผู้ใหญ่ควรเข้าใจ”
  :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)