หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตรากำลัง  
อัตรนำส่งหมาย 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
แผนที่มาศาล  
download แบบฟอร์ม 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
วารสารข่าวศาล  
ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนฯเชียงใหม่  
บัญชีหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 
พรบ.คุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว  
ศูนย์ประสานการประชุม เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูฯ  
ข้อมูลสถิติคดี  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ผู้ดูแลระบบ 

 


 

 


download แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการแจ้งผลการส่งหมายด้วยระบบ sms ทาง internet
download แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการแจ้งเตือนพยานและแจ้งเตือนคู่ความด้วยระบบ sms ทาง internet
download แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการบริการหลังการพิจารณาคดีเกินความคาดหวัง

บันทึกขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฎหมาย

ตารางเวรที่ปรึกษากฎหมายสารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ฉบับที่ 50  ฉบับที่ 24
ฉบับที่ 49 

ฉบับที่ 23

ฉบับที่ 48 

ฉบับที่ 22

ฉบับที่ 47  ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 46  ฉบับที่ 20
ฉบับที่ 45  ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 44  ฉบับที่ 18
ฉบับที่ 43  ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 42  ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 41  ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 40  ฉบับที่ 14
ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 38 

ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 37 

ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 36

ฉบับที่ 10 (แก้ไข)

ฉบับที่ 35

ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 34 

ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 33 

ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 32 

ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 31

ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 30 

ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 29 

ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 28 

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 27  ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 26  

ฉบับที่ 25 

 
   
เปิดรับสมัครเข้าฟังบรรยายเนติฯ ภาค 2 สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558   16 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 48 )
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว   6 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 59 )
ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการสฯ   14 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 34 )
ประกาศ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ฯ   30 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 64 )
ประกาศ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกาฯ   28 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 60 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาฯ   21 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 47 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 5/2558 ณ จังหวัดฯ   3 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 78 )
ประกาศ เรื่อง การเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายฯ ครั้งทีฯ   6 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 197 )
เปิดรับสมัครเข้าฟังบรรยายเนติฯ ภาค 1 สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 177 )
ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดฯ   11 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 146 )
ประกาศแจ้งสถานที่จัดการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็ก ฯ   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 111 )
ประกาศ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประนีปรฯ   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 67 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 3/2558   5 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 97 )
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่สอบข้อเขียนได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งฯ   24 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 183 )
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่สอบข้อเขียนได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งฯ   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 209 )
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างฯ   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 182 )
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบฯ   6 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 359 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558   23 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 49 )
ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ   5 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 58 )
เพิ่มเติม รายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 1 2558 วันที่ 19-21 ธันวาคม 25ฯ   18 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 32 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
  :: วันที่ 16 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะทำงานเครือข่ายยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบมีส่วนร่วมระดับชุมชน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะทำงานเครือข่ายยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบมีส่วนร่วมระดับชุมชน
  :: วันที่ 16 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสุทธิศักดิ์ สุขบุญพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และคณะ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสุทธิศักดิ์ สุขบุญพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และคณะ
  :: วันที่ 5 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด
  :: วันที่ 5 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีและวางพวงมาลา เพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหารา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีและวางพวงมาลา เพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหารา
  :: วันที่ 26 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับอาจารย์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการ “ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับอาจารย์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการ “ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยา
  :: วันที่ 26 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)