หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตรากำลัง  
อัตรนำส่งหมาย 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
แผนที่มาศาล  
download แบบฟอร์ม 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
วารสารข่าวศาล  
ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนฯเชียงใหม่  
บัญชีหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 
พรบ.คุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว  
ศูนย์ประสานการประชุม เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูฯ  
ข้อมูลสถิติคดี  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ผู้ดูแลระบบ 

 


 

 


download แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการแจ้งผลการส่งหมายด้วยระบบ sms ทาง internet
download แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการแจ้งเตือนพยานและแจ้งเตือนคู่ความด้วยระบบ sms ทาง internet
download แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการบริการหลังการพิจารณาคดีเกินความคาดหวัง

บันทึกขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฎหมายสารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ฉบับที่ 49  ฉบับที่ 24
ฉบับที่ 48 

ฉบับที่ 23

ฉบับที่ 47 

ฉบับที่ 22

ฉบับที่ 46  ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 45  ฉบับที่ 20
ฉบับที่ 44  ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 43  ฉบับที่ 18
ฉบับที่ 42  ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 41  ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 40  ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 14
ฉบับที่ 38  ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 37 

ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 36

ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 35

ฉบับที่ 10 (แก้ไข)

ฉบับที่ 34 

ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 33 

ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 32 

ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 31

ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 30 

ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 29 

ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 28 

ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 27 

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 26 ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 25 

 
   
   
ประกาศ เรื่อง การเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายฯ ครั้งทีฯ   6 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 140 )
เปิดรับสมัครเข้าฟังบรรยายเนติฯ ภาค 1 สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 97 )
ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดฯ   11 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 120 )
ประกาศแจ้งสถานที่จัดการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็ก ฯ   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 15 )
ประกาศ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประนีปรฯ   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 48 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 3/2558   5 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 86 )
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่สอบข้อเขียนได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งฯ   24 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 156 )
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่สอบข้อเขียนได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งฯ   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 191 )
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างฯ   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 166 )
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบฯ   6 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 342 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558   23 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 42 )
ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ   5 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 50 )
เพิ่มเติม รายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 1 2558 วันที่ 19-21 ธันวาคม 25ฯ   18 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 25 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียฯ   2 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 128 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 39 )
เปิดรับสมัครเข้าฟังบรรยายเนติฯ ภาค 2 สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557   21 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 41 )
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรุ้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 รอบฯ   5 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 52 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การรับจดแจ้งเป็นผู้ประสานการประชุมจัดทำแผนแกฯ   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 48 )
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (เพศชาย)   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 66 )
มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ฯ   15 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 116 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามโครง “บรรยายกฎหมายและเยาวชนมีหัวใจไกล่เกลี่ย”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามโครง “บรรยายกฎหมายและเยาวชนมีหัวใจไกล่เกลี่ย”
  :: วันที่ 21 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญพร้อมถวายเทียนพรรษา แด่พระครูโอภาสวิหารกิจ รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย เจ้าอาวาสวัดสันคะยอม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญพร้อมถวายเทียนพรรษา แด่พระครูโอภาสวิหารกิจ รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย เจ้าอาวาสวัดสันคะยอม
  :: วันที่ 21 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีรับมอบ “ศูนย์รวมใจ ท่อน้ำไทย ปันรัก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีรับมอบ “ศูนย์รวมใจ ท่อน้ำไทย ปันรัก"
  :: วันที่ 21 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดงาน โครงการ “ส่งเสริมศูนย์ประสานงาน คุ้มครองสิทธิ และคดีนักท่องเที่ยวในศาลแขวงเชียงใหม่”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดงาน โครงการ “ส่งเสริมศูนย์ประสานงาน คุ้มครองสิทธิ และคดีนักท่องเที่ยวในศาลแขวงเชียงใหม่”
  :: วันที่ 21 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเดิน–วิ่งการกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(วันรพีนิมิมาราธอน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเดิน–วิ่งการกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(วันรพีนิมิมาราธอน
  :: วันที่ 21 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
  :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)